Behandeling van de ziekte van Crohn

Een behandeling van Crohn is niet gericht op het genezen van de ziekte. Zoals eerder al vermeld kan de ziekte van Crohn niet worden genezen. In de meeste gevallen wordt medicatie gebruikt bij de behandeling van deze ziekte. De behandeling bestaat derhalve uit het zo veel als mogelijk onderdrukken alsook voorkomen van symptomen.

Het testen van verschillende medicijnen

Aangezien de effectiviteit van de medicatie bij iedere patiënt kan verschillen, zal de behandeling in beginsel bestaan uit het uitproberen van medicijnen op hun werking. Er zijn dan ook verschillende soorten medicijnen die bij deze ziekte kunnen worden voorgeschreven. Indien medicijnen niet toereikend zijn, kan de behandeling bestaan uit een operatie.

Mogelijke medicijnen bij de behandeling

Ziekte van Crohn behandelingHieronder volgen de verschillende soorten medicijnen die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de ziekte van Crohn. Per patiënt wordt er na het stellen van de diagnose uitvoerig onderzocht welke medicijnen het beste helpen bij de behandeling. Mochten de medicijnen niet afdoende zijn, kan door een arts worden voorgesteld een operatie te ondergaan.

  • Milde ontstekingsremmers; ook wel mesalasinepreparaten genoemd. Deze hebben als functie om ontstekingen in het darmkanaal te remmen en te voorkomen.
  • Sterke ontstekingsremmers; welke vallen onder de zogenaamde corticosteroïden. Deze ontstekingsremmers hebben een krachtigere werking, maar tegelijkertijd veel bijwerkingen. Ze worden dan ook een korte periode voorgeschreven.
  • Antibiotica; deze worden soms voorgeschreven om klachten door bacteriën te beperken.
  • Medicatie om de afweer te onderdrukken; ook wel de immunosuppresiva genoemd. Door de remming van het immuunsysteem kunnen ontstekingsreacties worden voorkomen. Een ander afweeronderdrukkend medicijn dat soms wordt voorgeschreven is de TNF-blokker. TNF is een stof dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ontstekingen.
  • Diarreeremmers; welke logischerwijs enkel bedoeld zijn om diarreee te remmen en geen invloed hebben op het voorkomen van ontstekingen.

Nieuwe medicijnen in ontwikkeling

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot nieuwe medicijnen bij patiënten met Crohn. Op dit moment is het nog niet mogelijk de ziekte te genezen en is behandeling alleen maar gericht op het beperken van de klachten, het tegengaan van verdere ontstekingen en het leefbaar maken van de ziekte. Onderzoek richt zich op de moment voornamelijk op de biologische medicijnen. Deze bevatten stofjes die niet op een chemische manier worden geproduceerd, maar uit biologische systemen worden vervaardigd. De TNF- blokker is hier een voorbeeld van.

Wanneer is een operatie nodig?

In een enkel geval is een operatie noodzakelijk omdat de klachten van de ziekte van Crohn, ondanks medicijngebruik, niet voldoende worden weggenomen. Het kan voorkomen dat er een vernauwing van de darm ontstaat als gevolg van littekenweefsel, abcessen, of ernstige ontstekingen. Meestal wordt er dan door middel van een kijkoperatie een stukje van de dikke- en dunne darm weggenomen, waardoor ontstekingen of vernauwingen van de darm worden verwijderd.

Een stoma na een darmoperatie

Soms kan het voorkomen dat er een stoma wordt aangelegd na de operatie. Een arts zal er uiteraard alles aan doen om de noodzaak hiervan te voorkomen. In sommige gevallen zal een stoma ook tijdelijk zijn. Ongeveer 5% van de mensen die als gevolg van Crohn een darmoperatie moeten ondergaan, krijgt na de operatie een stoma. Een tijdelijke stoma wordt gebruikt wanneer er een stuk van de darm is verwijderd. Door middel van de stoma kan de darm dan de tijd krijgen om te herstellen. Indien er een groot deel van de dunne darm is verwijderd, kan de opname van voedingsstoffen hierdoor worden bemoeilijkt. In zulke gevallen kunnen bepaalde voedingssupplementen nodig zijn om in te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*